Szinópéi Diogenész – Wikipédia

Egyetlen ember keres nőt az élet, Kosztolányi Dezső: HALOTTI BESZÉD | Verstár - ötven költő összes verse | Kézikönyvtár

McKay és utazótársa, Hugh J. Cannon, aki cövekelnökként szolgált és az egyház Improvement Era A fejlődés kora című folyóiratának szerkesztője volt, nekiláttak az Első Elnökségtől kapott megbízásuk teljesítéséhez, hogy látogassák meg és erősítsék meg az egyház tagjait világszerte. Utazásuk egy évig tartott. A közel kilométernyi út felét vízen tették meg. A messzeségben láttam egy csodálatos, fehér várost.

Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

egyetlen ember keres nőt az élet

Nézzétek e főt, ez összeomló, kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.

egyetlen ember keres nőt az élet

Mindenki tudta és hirdette: ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: "Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék", vagy bort ivott és boldogan meredt a kezében égő, olcsó cigaretta és szőtte álmát, mint színes fonált: a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy.

Dr Wayne Dyer - 5 perc mielőtt elaludnál - Pozitív Megerősítések - Wayne Dyer Meditáció -

Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.

Gérôme festménye Diogenészről Diogenész a mai Törökországban található Szinópé nevű városban született. Apja neve Hikesziasz volt és pénzváltással foglalkozott. Később Delphoi -ban, vagy saját városa déloszi jósdájában megkérdezte, hogy mihez kezdjen, hogy híres legyen.

Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez egyetlen ember keres nőt az élet, mint az az ember ottan a mesében.

egyetlen ember keres nőt az élet

Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.

egyetlen ember keres nőt az élet