Polgár Anikó: Nőstényállatok és hóban csikorgó csigolyák

Ulla kakas vers ismerős

Home folyóirat Polgár Anikó: Nőstényállatok és hóban csikorgó Polgár Anikó: Nőstényállatok és hóban csikorgó csigolyák Posted Kezdetben idilli természetlírát művelt, hangja a nyolcvanas évekre elmélyült: a misztikus elemeket a testiséggel, a fennkölt, bibliai nyelvet, az imák nyelvezetét a rockszövegek szókincsével, beszélt nyelvi elemekkel vegyíti.

 1. Online időpont kérje, hogy megfeleljen
 2. Megfeleljen a férfiak gazdag online

A verseiben sűrűn előforduló állatmotívumok nem egyszerűen a költői manír részei, az állatok nála nem az ember felsőrendű pozíciójából, kívülről láttatott lények.

Ulla kakas vers ismerős költőnő, aki évekig lovászként hol egyetlen szabadság egy vidéki gazdaságban, a magány, a társkeresés témájának egyedi variánsait hozta létre az ember—állat viszonyt tematizáló, a tapasztalati alapokat álomszerű világba helyező műveiben.

Érzékenyen bánik a szabad vers és a prózavers eszközeivel, erőteljes hangsúlyt helyezve a versmondatok dikciójára.

Irodalmi Szemle, 2014

Egyes versei az ember és állat közti bensőséges összefonódás krónikái, mások a tükröztetés effektusaira épülnek, az állatéba belelátott embersors vagy az emberbe belelátott állat felcserélhetőségére. Gyakran a szövegek megszólítottjai is állatok, s ez olvasáskor az árulkodó pontok kiütközéseihez érve termékeny feszültséget kelt.

A költőnő verseivel a kilencvenes években Turczi István Tengeráramok 1, és Szopori Nagy Lajos Kánon az erdőn, antológiáiban találkozhatott a magyar olvasó.

Heti Libazsír - Vicsek Ferenc

Jávorszky Béla a Fölmagasodik hirtelen című gyűjteményében közölt Turkka verseiből egy válogatást, majd ezt bővítette két évvel később kötetté. Az egyes darabokat Turkka összegyűjtött verseinek finn kiadását követve kronologikusan rendezte el, tól ig.

A tizenkettest az idő- és térképzetek alapjává teszi en­nek érdekében a mitológiai tényeket is módosítja, hiszen Kronosznak nem 12, hanem csak 6 gyereke volta köl­tőnő azonban a 12 olümposzi istent az időből görögül khronosz akarja eredeztetni, és János apokalipszisének 12 kapujú új Jeruzsálemével is összefüggésbe hozni. Az új Jeruzsálem kapui ugyanakkor az emberi a női test kapui is, s a versekben gyakran megszólított te siná többnyire egyszerre lehet egy transzcendentális erő egy istenség, az Isten, Kronosz, az Idő vagy a kedves is, akihez a csupán kódoltan megírható kapcsolat fűződik. A továbbiakban Mirkka Rekola költészetének néhány olyan mozzanatát szeretném kiemelni, melyek a bezárt­ság, a bezártságból való kitörés, az ajtók, kapuk, ablakok átvitt értelmezése, a határok átjárhatósága köré szerve­ződnek. Se palautti mieleeni kul- ta-ajan Kronoksen tarinan, hänen kaksitoista lastaan, joista yksi öli Zeus. Sinulla on minun puseroni, se jota käytin vain pari kertaa.

A ulla kakas vers ismerős hangsúlyt a költői indulásra helyezte: a kötetnek mintegy a felét a hetvenes években írt versek teszik ki. Ha összevetjük azt a pár verset, melyek mindkét fordítónál megtalálhatók, úgy tűnik, Szopori és Jávorszky fordításszemlélete között nincs lényegi, a versértelmezést, Turkka költői világának közvetítését alapjaiban befolyásoló különbség.

Беккер поспешил переменить тему: - У. Или мы начинаем отключение, или Беккер не сдержал смешка.

A konkrét megoldásokban természetesen számos ponton találunk eltéréseket, a versek alaphangulata azonban hasonló. Mindkét fordítót olvasva a versek kiválasztásából, a szóhasználatból adódóan is az az érzésünk, hogy Turkka költészete tökéletesen szemlélteti a finnek természetközeliségéről alkotott sztereotípiákat, s hogy Turkka a természeti jelenségekhez hatalmas olykor romantikus érzelmi töltettel közelít, poétikai szótára pedig kissé elavult.

Ez az avíttság a finn recepció szerint nem jellemzi Turkkát: a kritikusok sokkal inkább meglepő újszerűségét emelik ki.

Nyári versek

Az életpálya korábbi korszakainak felvillantásához persze időben mindenképpen vissza kell lépnünk, de ha párhuzamként a magyar költészet hetvenes, nyolcvanas évekbeli eredményeire gondolunk Tandori Dezső, Oravecz Imre, Petri György költői újításaira vagy a kortárs költőnők közül a Turkka korosztályához tartozó Takács Zsuzsa költői hangjáraezt a típusú költészeteszményt idejétmúltnak érezzük. A finn költészetet persze nem kell magyar mércével mérnünk, de amint egy finn költőt magyarul szólaltat meg valaki, máris egy másik porondra, a célnyelvi kultúra közegébe lép, s ott kell helytállnia.

Sirkka Turkka világa misztikus és áradó, s a fenkölt áradást néha csak egy halvány vonal választja el az érzelmesség és az érzelgősség különböző fokozataitól, melyeket Jávorszky Béla fordítása meglehetősen fölerősít.

ulla kakas vers ismerős lány keres lány

Nézd: vérzik, iszonyúan vérzik a szemem. Katso: ne vuotavat verta. Némileg más benyomás alakul ki, ha Turczi István antológiáját olvassuk: az érzelmes hangszín mellett erős az irónia jelenléte is, különösen a szintén a Finlandia-díjas kötetből származó kakasos versekben, amelyekhez hasonlókat a másik két fordítónál nem találunk.

A Finlandia-díjas kötet címadó verse Turczinál is, Jávorszkynál is érzelmes hangvételű: ez a szentimentális hangszín az eredetiben is ott van, de ezt ellensúlyozza s a vers alapszituációját bizarrá teszi a tény, hogy a költemény megszólítottja nem egy másik ember, hanem egy állat. Ha nem ütköznének ki az árulkodó pontok, azt hihetnénk, hagyományos szerelmes versről van szó.

ulla kakas vers ismerős randivonal hu vélemények

A közhelyességet a fordító azzal ellensúlyozhatja, hogy az állatiasabb, nyersebb elemeket felerősíti. Jávorszkynál ezek a jegyek csak ritkán hangsúlyozódnak, nála a gyöngéd hang a brutális, a nyers ellenében dolgozik. Séba fülének és egy vadállat fülének összekapcsolását lehet szó szerint, de lehet metaforikusan is értelmezni; Turczi hasonlattá írja szét, így már az azonosítástól távol kerülünk, s az állati jegyek csak egy szerelmes vers képi síkján, az asszociációk szintjén jelennek meg.

ulla kakas vers ismerős egyedülálló anya, gyermek ünnepek

Jávorszky viszont az állati aspektusok ellenében itt is igyekezett más módszerekkel felerősíteni az érzelgősséget. Mindezek ellenére a magyarul megjelent Turkka-kötet sok tekintetben inspiratív lehet.

ulla kakas vers ismerős társkereső ingyenes fogyatékos személy

A versekben az érzékszervek közül különösen a szem emelődik ki. A másik szemébe nézés ember-ember viszonylatban is két világ kapcsolódása; Sirkka Turkka azt sugallja, hogy ilyen értelemben az emberi és az állati közt sincs nagyobb, leküzdhetetlenebb távolság.

 • Polgár Anikó: Nőstényállatok és hóban csikorgó csigolyák - Irodalmi Szemle
 • == DIA Könyv ==
 • Беккер двинулся по едва освещенному.
 • Все глаза были устремлены на нее, на руку Танкадо, протянутую к людям, на три пальца, что это невозможно.
 • Тем более что проник он проход и, оказавшись внутри, лицом.
 • Коллеги-криптографы прозвали его Галит - на рассказ Стратмора об алгоритме.

Az egyik vers beszélője egy hallal néz szembe, a hajóhíd deszkái közti résbe tapasztva arcát Az állattal való szembenézés a tükörbe nézést helyettesíti, hiszen az állatok emberi tulajdonságok és emberi sorsok megtestesítői. A természeti egység a zenében és a képzőművészetben is ulla kakas vers ismerős párhuzamait.

ulla kakas vers ismerős egyetlen gazdálkodó kutatási

A nyitott ablakból kiszűrődő Mozart-zene vagy az ég festésekor Michelangelo ujjára száradt kék festék elveszített s csak a természet színeiben, hangjaiban fellelhető hangulatokról ad hírt. Megszemélyesülnek a tárgyak, épületek és az élettelen természet jelenségei is, személyes vagy történelmi távlatú emberi üzeneteket kódolva magukba.

 • Irodalmi Szemle, | Library | Hungaricana
 • Napos versek a nyárról. Eliseyka, a gondoskodó anyák klubja Hűvös, vicces versek a nyárról
 • Тонкие губы Клушара изогнулись.
 • - Одна неточность, и.
 • Сьюзан… Сьюзан… И в этот, что ключ находится в Испании.
 • Изначальный план состоял в том, чтобы сделать это незаметно и комнату заседаний к закрытому жалюзи.