Társkereső személy hiv- vel élő, Internetes tartózkodási helyek veszélyeztetik a közegészséget?

Látták: Átírás 1 A stigma hatásai HIV-vel élő meleg férfiakra Magyarországon Jelen tanulmány célja, hogy mélyinterjúk kvalitatív elemzésével rávilágítson azokra a társadalmi folyamatokra, amelyek a Magyarországon és a közép-kelet európai régióban HIVvel élő embereket PLH, people living with HIV érintik.

Az interjúk a HIVvel élő emberek sajátos igényeire társkereső személy hiv- vel élő gondjaira, társadalmi beágyazottságukra és intézményi támogatottságukra, megbirkózási stratégiáikra, és társadalmi működésük mintázataira fókuszált, különös tekintettel a társadalmi stigmatizációra. Az utóbbi évek adatai növekvő HIV-fertőzöttségről tanúskodnak; azonban ezek a felmérések nem tárják föl a kontextuális, attitűdbeli, társadalmi és motivációs faktorokat, amelyek a HIVvel élő emberek életében jelen vannak, azonban föltérképezésük a régióban igencsak gyerekcipőben jár.

Ezért tanulmányunk HIV-vel élő emberekkel társkereső személy hiv- vel élő mélyinterjúkból származó adatokon végzett kvalitatív elemzés eredményeit teszi közzé.

Korlátozott tartalom

Magyarországon ez az első HIV-vel élő emberekkel készült mélyinterjúkon alapuló kutatás. E tanulmány célja, hogy ezt az egyedülálló anyagot arra használja, hogy hozzájáruljon a férfiakkal szexelő férfiaknak és a HIV-vel élő embereknek szóló programok fejlesztéséhez. A poszt-szocialista országok némelyikében, így Oroszországban és a Magyarországgal szomszédos Ukrajnában is a Más szomszédos államokban azonban, így Romániában vagy Horvátországban hasonló emelkedés nem volt tapasztalható.

A többi régióbeli országban és között a HIV-fertőzöttek száma a következőképpen emelkedett: Szerbiában ról ra, Szlovákiában nál kevesebbről az at megközelítőre, Szlovéniában pedig alattiról az ezret megközelítőre UNAIDS Ha összevetjük, hogy Magyarországon és a környező közép-kelet-európai országokban miként terjed a HIV-vírus, azaz a fertőzés útját hasonlítjuk össze, meglehetősen eltérő mintázatokat figyelhetünk meg. Kelet-Európában és Közép-Ázsiában, a legjellemzőbb fertőzési út a kábítószerfüggők közös tűhasználata, ez jellemzi Ukrajnát is.

Romániára a kórházon belül szerzett nosocomial fertőzés a jellemző, ami főleg gyermekeket érintett a nyolcvanas évek végén Novotny et al. A nőkre férfiakról átterjedő fertőzés aránya azokban az országokban a legmagasabb, ahol legjellemzőbben férfiakról férfiakra terjed: Magyarországon 15,7 és Szlovákiában 8,3 kiugróan magas értékkel az európai 2,8-as átlaghoz képest ECDC Mindemellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Közép-Kelet Európa országaiban az MSM-re vonatkozó HIV-epidemiológiai adatok jóval korlátozottabban érhetőek el, mint a többi veszélyeztetett csoport esetében.

Related Content

Ezt a homoszexualitás régióbeli stigmatizációja rovására írhatjuk többek között Božičević et al. A december 1- jén közölt adatok szerint volt a regisztrált HIV-fertőzöttek száma, közülük esetben azonosították a rizikócsoport szerinti megoszlást.

A számokból nem látszik, hogy összesen hány beteg él az országban, mert a nem AIDS okozta halálozás, a migrációs adatok, valamint a kifejezetten HIV-szűrésre érkező turisták külön nem részei a nyilvántartásnak végére körülbelül HIV-fertőzött került az ellátórendszer látókörébe OEK A valós esetek száma ennek szöröse lehet.

Az egészségügyi ellátórendszer által számításba vett terjedési módok közül az intravénás droghasználat következtében fertőzöttek száma elhanyagolható, csupán 23 fő. Közülük is en importált, azaz külföldi esetek OEK A kiszűrt esetekre alapozva a éves korosztály a leginkább veszélyeztetett: és közötti időszakban e korosztály alkotta a fertőzöttek mintegy háromnegyedét.

Fresh articles

A kiszűrt esetek legnagyobb része a homoszexuális és biszexuális rizikócsoportként azonosított körből származik OEK, Magyarországon a HIV-pozitívok ART Antiretroviral Therapy kezelése a társadalombiztosítás által finanszírozott és megbízható módon hozzáférhető a társadalombiztosítással rendelkező érintettek számára.

Napjainkban az ART Antiretroviral Therapy antiretrovirális terápia, esetleg a cart combination Antiretroviral Therapy kombinációs antiretrovirális terápia elnevezéssel találkozunk. A gyógyszerek nem tudják elpusztítani a vírust, de jelentősen lassítják a szaporodását, így a betegség kialakulása is lelassul.

Az ART elhalálozásra gyakorolt hatásairól s annak a fertőzés korai vagy kései 1 A regisztrált, azaz kiszűrt esetek száma.

Internetes tartózkodási helyek veszélyeztetik a közegészséget?

Forradalmi lépésnek számított, hogy a vírus felfedezése után csaknem egy évtizeddel már rendelkezésre állt olyan terápia, ami ha nem is eredményezte a betegségből való teljes kigyógyulást, de mindenképpen jelentősen javította az életkilátásokat.

A hétköznapi életben csak gyógyszerkoktélnak nevezett terápia mely legalább 3 különböző gyógyszer kombinációjából áll drámaian csökkentette az AIDS esetek és ezzel a halálozások számát is. Hazánkban a kilencvenes évek közepétől részesülnek a fertőzöttek kombinált terápiában, soron kívüli hozzáférési lehetőséggel és ingyenesen.

találkozik egy német férfi liege nő találkozó

A kombinációs kezeléssel ugyan sokkal jobb életminőséget és hosszabb életet lehet elérni, ugyanakkor a szigorú gyógyszerfegyelmet kell tartani és számolni kell a mellékhatások megjelenésével is. A mai kezelésekkel egy fertőzött élete hosszú évekkel, évtizedekkel hosszabbítható meg.

Itt kell megjegyeznünk, hogy minden esetben csak a diagnosztizált esetek számáról beszélhetünk, nem pedig az újonnan fertőzöttek számáról. A kutatás részeredményeiről több tanulmány jelent meg az elmúlt évek során Takács et al. Noha Kelet- és Közép-Európa egyes területein az államszocializmus utolsó éveiben a HIV vírus okozta járvány szinte ismeretlen volt, a kilencvenes évek elején gyorsan kezdett el terjedni. A régión belül az államszocializmus megszűntével a politikai, gazdasági társkereső személy hiv- vel élő kulturális átalakulásokkal párhuzamosan a szexuális normák liberalizációja zajlott le: a szüzesség elvesztése egyre korábbi, a szexuális élet intenzívebb, és a következetlen óvszerhasználat mind jól dokumentált a fiatalok körében.

Fókuszcsoportokon vett részt az összes hálózat minden szereplője, majd a rögzített hanganyag átírt szövege kvalitatív elemzéssel vált vizsgálat tárgyává azzal a céllal, ismerd évfordulója felfedjék mik a meghatározó tényezői a kiemelten rizikós szexuális viselkedésformáknak. A kutatási eredmények rávilágítottak arra, hogy a résztvevők bármely szexuális úton terjedő betegségtől kevésbé tartottak, mint az AIDS-től.

A HIV-fertőzés kockázatának okaival többé-kevésbé tisztában voltak a fiatalok, azonban a veszélyforrások észlelése különböző módon és mértékben történt.

találkozz új emberekkel siegburg mint flörtöl nő wassermann

Emellett az óvszerhasználat komoly akadályairól számoltak be a nn ismerősök felnőttek, társkereső személy hiv- vel élő személy hiv- vel élő között alkohol és más tudatmódosító szerek fogyasztása alkalmával.

E fókuszcsoportos vizsgálat eredményei jelentős mértékben hozzájárultak a kutatási program későbbi adel know finomításához, valamint a további adatok kontextualizálásához.

Ugyanakkor a rendelkezésre álló epidemológiai statisztikai adatok rámutatnak arra, hogy még mindig az úgynevezett MSM populáció a leginkább kitett a HIV-fertőzés kockázatának Európában is, így továbbra is szükséges a közép-kelet-európai MSM populáció rizikós 5 6 viselkedési mintázatainak és azok meghatározó tényezőinek kutatások során történő föltérképezése.

Ezt kiegészítendő, innovatív módszerek tesztelése segítségével szükséges eljutni az MSM populációnak azokhoz a szegmenseihez, amelyek esetlegesen kívül esnek a hagyományos mintavételi módszerek nyújtotta látókörön. Az MSM populáció HIV-fertőződést kockáztató viselkedésének feltérképezéséhez használt hagyományos mintavételi mód a melegek által látogatott nyilvános helyeken fölvett kérdőívezés volt. S noha ilyen jellegű meleg helyek, mint bárok, szaunák, klubok léteznek Kelet-Európában, a homofób beállítottság és a homoszexualitás stigmatizációja mai napig széles körben elterjedt ezekben a társadalmakban.

A régióbeli MSM populáció java része ezért nem bújt elő azaz rejtőzködik, tehát nem lesz elérhető e nyilvános helyeken keresztül. Az MSM populáció rejtőzködő tagjait olyan toborzási stratégiák alkalmazása révén lehet elérni, amelyekben ismerősök ajánlási lánca a kulcs.

Például, a hólabda módszer egy ilyen toborzó láncot ad, amikor társkereső személy hiv- vel élő résztvevő a saját közösségéből szervez be újabbat Goodman Hólabda módszerrel toboroztuk a mélyinterjúkhoz HIV-vel élő kutatási alanyainkat, valamint szintén mélyinterjúk felvételéhez MSM szexmunkás alanyokat és úgynevezett bárlátogató MSM résztvevőket.

A hólabda-elv továbbfejlesztéseként létrejött módszer, amikor többszörös ágakon zajlik a toborzás, tehát egy-egy résztvevő háromig terjedő számú új kutatási alanyt toboroz résztvevőként respondent-driven sampling Heckathorn Ez a módszer a kutatás első fázisának ego-centrikus hálózatokat ego-centric networks feltáró módszere volt, míg a kutatás második fázisának szociocentrikus hálózatokat socio-centric networks feltérképező módszere ennek szociometriával történő továbbfejlesztése révén a teljes hálózatban az összes személy közti kapcsolat feltárására is biztosította a lehetőséget.

Mindezek mellett így az is kiderül, hogy egy-egy kapcsolat egyirányú-e avagy kölcsönös.

  • A kutatások azt mutatják acél karkötő férfi
  • Rando társkereső
  • Jobb az óvszer, mint a gyógyszer… Magyarországon is kevesen ismerik a HIV-státuszukat, mert kevesen járnak szűrésre.
  • Grindr-botrány: Magyarországon jól szabályozott a HIV adatok védelme - Humen Online
  • Humen 3 perc olvasás Egy adatelemző cég kiderítette, hogy a világ legnépszerűbb meleg társkereső alkalmazása, a Grindr két külső céggel is megosztotta felhasználói HIV-státuszát.

Az ego-centrikus hálózatleíró elv amit korábban széles körben alkalmaztak emberi testnedvekkel terjedő vírusokkal kapcsolatos kutatásokban, így a HIV-vel kapcsolatban is pl. Amirkhanian et al. A szocio-centrikus módszer jóval összetettebb, noha kevésbé alkalmazzák a HIV prevenciós kutatásokban. Ennek előnye, hogy a kisszámú és általában kisebb méretű ego-centrikus hálózatokkal szemben az azonosítást, 6 7 toborzást, majd a személyek közti kapcsolatokat egy jóval szélesebb társadalmi körben célozza véghezvinni.

Az International Social Network Study ISN nemzetközi kutatás Budapesti Esély című magyar alprojektje az egyetlen magyarországi AIDS-prevenciós intervenciós kutatás volt eddig, mely a HIV-fertőzés szempontjából kockázatos viselkedéssel jellemezhető csoportokkal több módszert survey, szociometria, intervenciós tréning, mélyinterjúzás együttesen alkalmazva foglalkozott.

Gyermekek veszélyeztetése

A kutatás párhuzamosan folyt Bulgáriában és Oroszországban is. A kutatási protokoll által előírt módon beleegyezési nyilatkozat, mely ismerteti a kutatásban való részvételt, kockázatokat, biztosítja a résztvevőt személyes adatainak bizalmas kezeléséről, az anonimitásról stb.

  1. Ismerd meg a HIV-státuszod!
  2. Fejlesztői programszabályzat ( május 5 -én lép hatályba) - Play Console Súgó
  3. Ha a kölcsönös érdeklődés kölcsönös, akkor a felhasználók továbbléphetnek az online társkereső platformon keresztül, és folytathatják az online kapcsolatot, vagy találkozhatnak a valós világban.
  4. Тот факт, что в лаборатории моего спутника, да и самой как говорили, знала о внутренних.

A közötti időszakban több mint fő vett részt a kutatásban, összesítve a szociocentrikus hálózatokban részt vevő alanyokat valamint a mélyinterjút adó alanyokat. A kutatási tréningek során a résztvevők olyan információk és képességek birtokába juthattak, melyek hatékonyan hozzájárulhatnak a HIV-fertőzés további társkereső személy hiv- vel élő elkerüléséhez az egyelőre mérsékelt fertőzöttséggel jellemezhető Magyarországon.

Jogszabályfigyelő

A további fertőzések elkerülése különösen epidemiológiai szempontból jelentősen hozzájárulhat a magyarországi életminőség javításához. Az intervenciós tréningek befejezése után fél évvel a kockázatfelmérő kérdőívezés megismétlődött, hogy mérni lehessen az intervenciós tréningek gondolkodásra és viselkedésre gyakorolt hatását.

A tréningek befejezése után egy évvel ismét sorra került a kockázatfelmérő kérdőíves interjúzás a hosszabb távú hatások meglétének vizsgálatára.

1 hónap előfizetés társkereső helyszíni találkozón kerékpárosoknak

Emellett elsősorban a szexuális viselkedés meghatározó jellemzőiről készültek mélyinterjúk a meghatározott népességcsoportokban ennek része a 28 HIV-pozitív interjúalannyal készült mélyinterjú is, mely interjúk anyaga segítette a kérdőíves eredmények értelmezését. Módszerek Jelen tanulmány alapjául 28 HIV-vel élő ember én-elbeszélése szolgál. A HIV-vel élő MSM men having sex with men alanyokkal elsősorban civil szervezetek és HIV-aktivisták segítségével vettük föl a kapcsolatot, majd hólabda módszerrel folytatódott a rekrutálás.

Emellett online fórumokon és egy melegmagazinban is meghirdettük a kutatásban való részvétel lehetőségét. A 28 résztvevő átlagéletkora 37 év, a legfiatalabb 22 éves volt, a legidősebb