MAGYARHON SZÉPSÉGEI.

Találkozó nők özvegy tengerszem. The Project Gutenberg eBook of Magyarhon szépségei; A legvitézebb huszár by Mór Jókai

A MAGYAR TEMPE-VÖLGY.

Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám ha foglaltat jelez jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály.

Te mindnyájunk felett állsz

Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető! Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmitmondó társkeresés járvány idején. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi.

E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni.

Abaúj-Tornamegye. Király Páltól

Előbb a cím, aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód. Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást.

Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek! Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról.

találkozó nők özvegy tengerszem

Íme, a világ fejtetőre állt. Férfilábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszárak, s a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után!

Ott az autó: négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni.

találkozó nők özvegy tengerszem

Egy krizantém: keljfeljancsi, vékony szára az találkozó nők özvegy tengerszem mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyorsvonat, amint füstcsóváján tovarobog. A Belvárosi Plébániatemplom a két tornyán levő két kereszten levő két villámhárító hegyével érinti csak a földet.

És amott egy tábla a kocsma ablakában: Bent egy dülöngélő vendég - fejjel aláfelé - elhozza sörét a söntésből.

MAGYARHON SZÉPSÉGEI.

A sorrend: lent a találkozó nők özvegy tengerszem, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöpp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van? Hát persze! Hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek, és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok.

Nem könnyű sport! Keressünk most már vidámabb látványt.

MORE PATRIO.

Ímhol egy temetés! Találkozó nők özvegy tengerszem hópelyhek közt, fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírásók két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közeli s távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak, s elkezdik a koporsót hajigálni.

Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Az özvegy sír, jajonganak az árvák Milyen más érzés fölfelé hajigálni! A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb! Először is jó göröngyökre van tlemcen társkereső, mert a porhanyósabbja félúton szétesik.

találkozó nők özvegy tengerszem

Van hát kapkodás, lótás-futás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy; a rosszul célzott rög visszahull, és ha eltalál valakit - oldal b2 találkozó, ha egy gazdag, előkelő rokont - kezdődik a vihorászás, a káröröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel - kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszkakoporsót - megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy telitalálatot, a kedves halottat és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvétnyilvánításnak.

Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni.

Navigációs menü

Amint látják: a világ talpra állt, önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat. Rögtön utána kettényílt a sír, és föltámadt az ott nyugvó halott, név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia Az obeliszkre idő koptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is; ő azonban, nem tudni, miért, nem támadt föl.

A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben, de akik meghallották a robajlást, odagyűltek. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket, fésűt kért kölcsön, megfésülködött. Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte, hogy érzi magát. Köszöni, jól, mondta Hajduskáné.

Tartalomjegyzék

Nem szomjas-e, érdeklődött egy taxisofőr. Most nem vágyik inni, válaszolta a volt halott. Amilyen pocsék ez a pesti víz, jegyezte meg a sofőr, neki se volna kedve inni.

Király Páltól Gömörmegye keleti és Borsodmegye éjszakkeleti széleivel Abaúj-Tornamegye szomszédos, mely csúcsba futó déli végétől legyezőalakúlag terjed föl éjszakra Szepes és Sáros megyékig, míg keleti oldalán egész hoszszában Zemplénmegyével érintkezik. Háry Gyulától E 3. A két fő völgy mellékein négy nagyobb hegycsoport helyezkedett el úgy, hogy az általános lejtősödés dél felé irányúl. Legalacsonyabb a Hernád és Bódva közét hullámzatosan ellepő torna-szendrői hegycsoport, melynek éjszaki nagyobb felét Cserehátnak nevezik. Az egész neogén-képződésű.

Hogy mi baja a pesti víznek, kérdezte Hajduskáné. Klórozni klórozzák, helyeselt Apostol Barannikov bolgár virágkertész, aki a temetőkapuban virágokat árult. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palántáit.

találkozó nők özvegy tengerszem

Valaki azt mondta, hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. Itt a beszélgetés elakadt. Hát mi újság még, érdeklődött a fiatalasszony. Nincs semmi különös, mondták neki.