Pest Megyei Hírlap, 1987. július (31. évfolyam, 153-179. szám)

Egyetlen herborn

Tartalom

  egyetlen herborn meeting nő litvánia

  Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus Herborn, A fakszimile kiadás a Ráday Könyvtár példányáról készült Bibliotheca Hungarica antiqua, A mai napig is használt református énekeskönyv ben jelent meg Herbornban.

  egyetlen herborn nő találkozások 42

  A kötet a zsoltárokon kívül a Kis katekizmust tartalmazza. A fakszimile kiadás kísérőfüzetében P. Vásárhelyi Judit avatott tanulmányát olvashatjuk a zsoltár és a zsoltárparafrázis műfajairól, a zsoltárfordítások történetéről, egyetlen herborn francia nyelvű eredeti műről, Szenci Molnár Albert gazdag munkásságáról és fordításáról, a zsoltár utóéletéről, illetve a Kis egyetlen herborn.

  Bibliotheca Hungarica Antiqua Varjas Béla alapította és haláláig ő szerkesztette a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatot, amelyben 16— A sorozat szerkesztője tól Kőszeghy Péter.

  egyetlen herborn táncóráról kiel egyetlen

  Noha az elsődleges cél az irodalomtörténeti vagy könyvészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, sokszor csak egyetlen példányban létező munkák hozzáférhetővé tétele a kutatás számára, e bibliofil kiadványok számos esetben a nagyközönség érdeklődését is felkeltik. Varjas Béla szerkesztésében jelent meg az első 12 kötet, a sorozat ben a