A haragkezelés epizódjainak listája

Az ember keresi nő műsorszórás

PV Elnök.

az ember keresi nő műsorszórás

Eva-Britt Svensson, előadó. A Tanács elnöksége kiemelte, milyen fontos a nemi sztereotípiák elleni küzdelem. Ez egyike annak a hat területnek, amelyek az elnökség prioritását élvezik. Ezért fontosnak tartom, hogy mi itt a Parlamentben szintén mondjuk el véleményünket a nemi sztereotípiák problémájáról és arról, hogy az milyen hatással van a nők és férfiak közötti egyenlőségre.

A félreértések elkerülése végett szeretném kifejezetten kijelenteni, és nagyon világosan elmondani, hogy a jelentésben egyáltalán nem javasolok semmiféle új jogalkotást ezen a területen, sem uniós, sem nemzeti szinten. Az általam javasolt intézkedések olyan, már létező nemzeti, önszabályozó testületeket érintenek, amelyek a gyártókat, hirdetőket és a fogyasztókat képviselik.

Ezeknek a testületeknek dolgozniuk kell azon, hogy növeljék a tudatosságot a nemi sztereotípiákat tükröző reklámokkal kapcsolatban. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy léteznek olyan testületek, amelyekhez a nagyközönség a panaszaival fordulhat.

Úgy gondolom, hogy a megalapítás alatt lévő Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete az ember keresi nő műsorszórás végezhetne kutatást arról, hogyan hat az egyenlőségre ez a fajta reklámozás. Szükségünk van további ismeretekre. Hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert a reklám ott van mindenhol, az otthonainkban, nyilvános helyeken, az újságokban, a médiában stb. Nyilván hat ránk, akár a tudatában vagyunk ennek, akár nem.

Inga Lindström: Két orvos és a szerelem

A vállalatok nem fordítanának milliárdokat reklámra, ha annak semmi hatása nem lenne. A reklám és a marketing napjainkban nemcsak arról szól, hogy megpróbál eladni nekünk bizonyos árukat vagy termékeket, hanem egy egész életstílust, egyfajta kultúrát próbál eladni. Ahhoz, hogy a különböző normák elvárásainak megfeleljünk, egy bizonyos módon kell viselkednünk, egy bizonyos módon kell cselekednünk.

az ember keresi nő műsorszórás

Különösen fontos küzdenünk ez ellen a jelenség ellen olyankor, amikor az fiatalokat érint, akik az ember keresi nő műsorszórás keresik a felnőtt identitásukat, tanulásuk jövőbeni irányát stb. Azt szeretném, ha minden ember úgy választhatna, hogy közben nem befolyásolják tudatosan vagy tudat alatt a különböző nemi sztereotípiák normái.

Manapság egy hirdető nem készíthet olyan terméknek reklámot, amely súlyosbítja a környezeti problémákat vagy felgyorsítja az éghajlatváltozást.

Úgy képzelem el a jövőt, hogy egyszer éppen ilyen lehetetlen lesz olyan termékeket eladni, amelyeknek nemi megkülönböztetésen vagy nemi sztereotípián alapul az üzenete.

Arról is meg vagyok győződve, hogy a reklám fontosságának tudatosulásával párhuzamosan a fogyasztók, férfiak és nők egyaránt, fokozatosan megtagadják majd az olyan termékek megvásárlását, amelyek ilyenfajta reklámokat alkalmaznak.

Ugyanígy meg vagyok győződve arról is, hogy a fogyasztók azokat a vállalatokat és gyártókat részesítik majd előnyben, amelyek tudatos hirdetési politikát folytatnak, és amelyek nem engedik meg a nemi sztereotípiákat tükröző reklámokat. Ez fontos sikertényező lesz azoknál a vállalatoknál és hirdetőknél, akik felelősségüket kimutatva a nagyobb egyenlőség érdekében vetik be befolyásukat és hozzájárulásukat.

Végül is ez az a cél, amin állítólag mindannyian osztozunk. Ez csak egy tényező a sok az ember keresi nő műsorszórás, de fontos tényező.

Mindenütt jó, de a legjobb otthon

Viviane Reding, a Bizottság tagja. A reklámnak fontos szerepe van a média finanszírozásában. Csökkenti a magazinok és újságok eladási árát, és a reklámnak köszönhető, hogy sok audiovizuális tartalom ingyen elérhető a fogyasztók számára.

Ez fontos a véleménynyilvánítás szabadsága és a sokszínűség szempontjából, ez pedig olyan kérdés, amiről gyakran vitatkozunk ebben a Házban. Az évek során azt tapasztaltuk, hogy egyre szaporodnak a reklámot érintő tilalmak és korlátozások — cigaretta, alkohol, zsíros ételek —, és rövidesen új szabályok vonatkoznak majd arra, hogy az autógyártók hogyan reklámozhatják a CO2-kibocsátást.

A reklám könnyű célpont, hiszen sokkal könnyebb a reklámot szabályozni, mint a mögöttes problémákat kezelni, amelyek sokszor összetettebbek — habár a ma este tárgyalt jelentés további ellenőrzéssel sújtaná a reklámokat, ezt ezúttal az esélyegyenlőségi politika szubjektív területéről tenné.

A médiáért felelős biztosként elismerem a mögöttes politikai aggályokat, de azon is elgondolkodom, hogy mi lesz ezeknek az aggályoknak a hatása, ha azokat alkalmazzák egy egész iparágra és a nagyközönségre? Mivel a kevesebb pénz és a mindenféle tiltások miatt nehezebb reklámozni, a hirdetők csökkentették a reklámok szerepét a marketing költségvetésükben. Vannak más módszerek is a termékek piacra hozatalára, amelyekhez nem szükséges azokat a médiában reklámozni: gondolok az ember keresi nő műsorszórás a termék promóciókra.

Ez igen rossz hír a médiapluralizmus szempontjából, mivel az írott sajtó zöme — az újságok és a magazinok — nem jut az ember keresi nő műsorszórás bevételhez ahhoz, hogy továbbra is megjelenhessen. A jelentés az állampolgárok védelme érdekében nem veszi figyelembe a jelentés az ember keresi nő műsorszórás támogató pozitív szempontokat.

Hadd mondjak néhány példát! Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 3. A Bizottság, biztosíthatom Önöket, biztosítani fogja, hogy a tagállamok úgy ültessék át ezt az irányelvet, hogy az tükrözze a jogalkotó szándékait.

Nem emeli ki a jelentés az önszabályozás által betöltött értékes szerepet sem. Hadd mondjak itt is egy példát! Vannak tehát jogszabályi intézkedések a problémák megoldására. Ebből a szempontból nagyon reálisan kellett volna megközelítenünk a az ember keresi nő műsorszórás. A reklám olyan közvetítő eszköz, amely rövid formában jelenik meg, akár nyomtatott oldalon villan fel, akár egy 30 másodperces videóspot formájában.

Az is lehet, hogy csak színvonaltalan kreatív munka áll a háttérben. Van egyfelől jó reklám, és van rossz reklám, és médiaügyi biztosként kénytelen vagyok elfogadni, hogy a szólásszabadságába a sikertelenséghez való jog is beletartozik — még a nagy bukás joga is —, akkor is, ha nekünk ez nem tetszik.

az ember keresi nő műsorszórás

Ha most a plenáris ülés határozatát kérném erről a kérdésről, akkor, azt hiszem, a sikertelenséghez való jogot nem akadályoznák. Amint azt a jelentés is elismeri, nem készült olyan meggyőző kutatás, amely a sztereotipizálást összekapcsolja a nemek közötti egyenlőtlenséggel.

az ember keresi nő műsorszórás

A politikai döntéshozatal csak szilárd bizonyítékokon alapulhat, a határozott vélemény nem elég, és mi erre alapozzuk politikai javaslatainkat, és ezért támogatja a Bizottság az EP jelentésben ismertetett pozitív ajánlásokat.

A legjobb gyakorlatok cseréje a szabályozó hatóságok között például olyasmi, amit mindig bátorítunk. Nyilvánvalóan folytatni kell az oktatást, kutatást és a további vitákat.

az ember keresi nő műsorszórás

Szeretném kiemelni, hogy médiaügyi biztosként már kilenc éve könyörgök azért, hogy az iskolákban legyen médiaműveltség oktatás. Ezt tartanám a legfontosabb dolognak: ha sikerülne felébresztenünk a fiatalok kritikai érzékét, hogy a reklámokat értelmezzék is, és utasítsák el a rossz reklámokat, azt, aminek valóban semmi köze a társadalmunkhoz. Szeretnék a legjobb gyakorlatra összpontosítani, tetszik például a spanyol példa, ahol díjazzák azokat a reklámokat, amelyek jól kezelik a nemek közötti különbségekkel kapcsolatos kérdéseket.

Ez a helyes út, és ezért kellene a pozitívumokat kiemelnünk, és meglátjuk, tudunk-e további előrelépést elérni, mivel ezért az ügyért érdemes küzdeni. Az Európai Néppárt ezért módosításokat nyújtott be ehhez a jelentéshez számos olyan totalitárius eltévelyedés kiigazítására, amelyek sértik a szabad társadalom elvét.

Az európai marketing és reklám már gyakorolja az önszabályozást, a tagállamok pedig hoztak éppen elég jogszabályt. A marketing és a reklám nemcsak a média birodalmának a része, hanem a mindennapi egyetlen gazdák niedersachsen is, és szerencsére kiváló szakemberek dolgoznak ezen a területen, akik általában tudatában vannak annak, milyen befolyásuk van a társadalmi egyensúlyra.

Az Európai Néppárt ezért a kommunisták által beterjesztett módosítások az ember keresi nő műsorszórás bekezdések ellen szavaz, mivel azok széles körben elterjedt sovinizmus és szexizmus rágalmát szórják az ágazatban dolgozókra, márpedig ez félrevezetés. Mi, az Európai Néppárt tagjai hiszünk a férfiak és nők közötti egyenlőségben, de úgy gondoljuk, hogy a nélkül kell ezért kiállni, hogy másokat rossz hírbe kevernénk.

Úgy véljük, hogy a gyermekkort és a fiatalkort védeni kell, és a gyermekeket és a fiatalokat a családjuknak és a társadalomnak együttesen kell felnevelnie. Olyan értékekkel kell felnőniük, amelyek jobb emberré tehetik őket. Úgy gondolom, hogy súlyos hiba az egyenlőség szektáns alkalmazása, amire ez a jelentés törekszik, és az EPP ezt természetesen nem engedi. Nagyon bízunk abban, hogy módosításainkat elfogadják, és támogathatjuk a jelentést. Ellenkező esetben a tagállamok szubszidiaritása iránti tiszteletből, valamint a marketing- és reklámszakma szakemberei iránti tiszteletből tartózkodni fogok a végső szavazáson.

Nem hiszem, hogy a nemzeti jogszabályok bírálata és a Parlament hatáskörének túllépése jót tesz nekünk, mivel rontja a jövőbeli hitelességünket.

Bernadette Vergnaud, a PSE képviselőcsoport ismerje meg a régi helyesírás. A marketing és a reklám mindenütt jelen van a társadalmunkban, és hozzájárul olyan társadalmi megközelítések kialakulásához, amelyeknek időnként káros hatásai vannak; ez megjelenhet megkülönböztetés vagy végtelenül leegyszerűsített nemi sztereotípiák formájában.

A reklám természetesen a kreativitás forrása is, és az ilyen jellegű ábrázolásokat időnként szándékosan, a humor kedvéért alkalmazzák. A hirdetőknek azonban nem szabad elfeledkezniük arról, hogy fontos oktatószerepet is betöltenek, és hogy ki kell fejlesztenünk a fiatalok kritikai érzékét ahhoz, hogy felszámolhassuk a megkülönböztetésnek az időnként megalázó, nemen alapuló ábrázolásból eredő valamennyi formáját, amelyek veszélybe sodorhatják az egyének méltóságát.

Ennek a jelentésnek nem az a célja, hogy megkérdőjelezze a szerkesztői vagy a kreatív szabadságot, hanem hogy ösztönözze az ágazat szereplőit, hogy tökéletesítsék a meglévő önszabályozó rendszereket, működjenek együtt a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a helyes gyakorlat kódexeinek javítása érdekében, és legyenek tudatában felelősségüknek nemcsak a nemek közötti egyenlőség, hanem a fizikai és mentális egészség vonatkozásában is, ami időnként veszélybe kerül attól a nyomástól, amit a kívánatos normaként meghatározott szépségideál jelent.

Ezért kérem a tisztelt képviselőket, hogy utasítsák el a szöveg bizonyos részeinek kihúzására irányuló számtalan módosítást, mivel az ember keresi nő műsorszórás szöveg ezzel éppen a lényegét veszítené el. Képzeljük el, az ember keresi nő műsorszórás érkezik a Marsról egy felderítő expedíció. A Földre készülnek, és felkészülésképpen megnéznek pár reklámot, hogy képet kapjanak a Földön élő emberekről.

Aztán leszállnak, és meglepve látják, hogy a nőket nem csak a tisztítószerek érdeklik, és nem csak ülnek egész nap arra várva, hogy a férjük hazaérkezzen a munkából, hogy a nők függetlenek és intelligensek, és saját maguk is pénzkeresők, tehát fogyasztók is, ráadásul vannak a Földön másféle családok is, amilyeneket a reklámokban sosem látunk, amilyenek az egyszülős családok és a gyermeket nevelő meleg párok, a bevándorló családok és például a kerekesszékben élők vagy a beszédhibás emberek.

Ők sosem jelennek meg a reklámokban.

  • Chin nő keresés
  • Ismerkedés kreis unna
  • Index - Külföld - Kiszabadulhat az iráni börtönből a brit programigazgató nő

Ebben természetesen egyetértek az előadóval. Egyetértek ugyanakkor Reding biztos asszony és EPP-s képviselőtársaim megjegyzéseivel is. Még mindig létezik a szólásszabadság. Ezért nem hiszem, hogy bármilyen módon is be kellene avatkoznunk a reklámok tartalmába. Jobb ötletnek tartom a legjobb gyakorlatot. Természetesen nem szabad márkákat megneveznem, de egy olasz divatmárka jut eszembe, amely már 20 éve döntögeti a tabukat, de vannak más termékek is.

Hogy egészen őszinte legyek, úgy vélem, hogy az EU-nak ki kellene ebből maradnia. Szó esik még a szexuális szolgáltatások hirdetéseiről. Ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz.

Nincs olyan hely, mint otthon | RADIOLEX

Ízlések és erkölcsök különböznek, és nem hiszem, hogy azt egységesen előírhatjuk mindenkinek az EU-ból. Végezetül, ha megnézem, milyen képes festettek a reklámok a nőkről az elmúlt 50 évben, akkor elégedetten állapítom meg, hogy a nők sokkal okosabbak, mint gondolnánk. Nem hagyják, hogy a reklámok megakadályozzák őket abban, hogy egyszerűen függetlenek legyenek. És végül, ha valóban szeretnénk tenni valamit, akkor van két konkrét javaslatom. Először, ha nem tetszik egy reklám, akkor mi, fogyasztók sztrájkolhatunk, és másodszor, javaslom, hogy legalább egy nőt ki kellene nevezni az Európai Unió négy legmagasabb posztjának egyikére.

Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport nevében. Az érintettek általában — bár nem minden esetben — nők.

A haragkezelés epizódjainak listája

Megfosztják őket a méltóságuktól, tárgyként kezelik őket, úgy ábrázolják őket, mintha alacsonyabb értelmi szinten állnának, vagy kizárólag szexuális téren lennének képesek érdeklődést kiváltani, ami az ilyen anyagoknak kitett felkészületlen embereknél önértékelési problémákhoz vezethet. Negatívan hat az életcéljaik valóra váltására tett erőfeszítésekre, és korlátozza ambícióikat. Az ilyen reklámok elsősorban a fiatalokra vannak hatással, ami továbbsúlyosbítja a következményeket.